Ubezpieczenie psa lub kota + pakiet weterynaryjny❓ wejdź TUTAJ 🔥

Generali

Wskaźnik

Pet Friendly

0 pkt
 • Benefit pracowniczy Pethelp +
 • Możliwość przyjścia z psem do biura +
 • Spacery z psami +
 • Zbiórki karmy dla schronisk +
 • Organizacja PetDay +
 • Inne +

O firmie

Grupa Generali

jest jedną z największych globalnych firm ubezpieczeniowych i zarządzania aktywami. Założona w 1831 r., jest obecna w 50 krajach świata, a jej łączne przychody ze składek w 2021 r. wynoszą 75,8 mld euro. Zatrudniając około 75 000 pracowników obsługujących 67 milionów klientów, Grupa ma wiodącą pozycję w Europie oraz wzmacnia swoją obecność w Azji i Ameryce Łacińskiej. W centrum strategii Generali znajduje się zaangażowanie na rzecz klientów w ramach strategii bycia partnerem na całe życie (Lifetime Partner), realizowanej poprzez innowacyjne i spersonalizowane rozwiązania, najlepsze w swojej klasie doświadczenie klienta oraz cyfrowe możliwości globalnej dystrybucji. Grupa w pełni uwzględnia zrównoważony rozwój we wszystkich decyzjach strategicznych, dążąc do tworzenia wartości dla wszystkich interesariuszy przy jednoczesnym budowaniu bardziej sprawiedliwego i odpornego społeczeństwa.
Generali Polska jest częścią Grupy Generali i działa od 1998 roku. Zapewnia swoim klientom kompleksową ochronę ubezpieczeniową na każdym etapie ich życia: od ubezpieczeń majątkowych, takich jak ubezpieczenie samochodu, mieszkania, ubezpieczenia firm przez ubezpieczenia na życie, zarówno indywidualne, jak i grupowe, po fundusze emerytalne i inwestycyjne. Generali w Polsce oferuje swoje produkty ubezpieczeniowe pod trzema markami. Obok marki Generali są to: Proama, oferująca wybór ubezpieczeń majątkowych oraz Generali Agro, które specjalizuje się w kompleksowym ubezpieczeniu rolnictwa.
Generali prowadzi działalność w Polsce poprzez wyspecjalizowane spółki: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., które zarządza Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym oraz Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, Generali Finance Sp. z o.o. O zarządzanie aktywami polskich klientów dba Generali Investments TFI S.A.

O działalności petfriendly świadczą takie inicjatywy jak:

Wskaźnik

Pet Friendly

0 pkt
 • Benefit pracowniczy Pethelp +
 • Możliwość przyjścia z psem do biura +
 • Spacery z psami +
 • Zbiórki karmy dla schronisk +
 • Organizacja PetDay +
 • Inne +