Czy firma budowlana, odpowiadająca głównie za tworzenie nowych dróg może być petfriendly?

Eurovia Polska udowadnia nam, że może i to w jakim stylu! Każda przebudowa, czy tworzenie nowych dróg może ingerować w naturalne środowisko zwierzaków, Eurovia jest tego świadoma i stara się wprowadzić balans między rozwojem lokalnej mobilności z dobrobytem zwierząt.

O podejmowanych działaniach, firma opowiada następująco:

“Każdego roku budujemy, remontujemy i przebudowujemy setki kilometrów dróg. Realizujemy zarówno duże inwestycje, jak również mniejsze, lokalne projekty poprawiające komfort życia mieszkańców. W każdym miejscu myślimy o otaczającej nas przyrodzie i dbamy o bezpieczeństwo żyjących w okolicy zwierząt.

Realizując nasze inwestycje drogowe stosujemy różnorakie rozwiązania jak np.  płotki ochronno-naprowadzające dla płazów i małych zwierząt, które zmieniają kierunek ich ruchu. Jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów na ochronę zwierząt w pobliżu jezdni. Płotki uniemożliwiają im także przedostanie się do miejsc, które stanowią dla nich pułapkę, np. wszelkie elementy odwodnienia dróg. Przy wejściach do elementów odwodnienia stosujemy także kraty ochronne.

W ramach realizowanych przez nas projektów budujemy także obiekty inżynieryjne, takie jak mosty, wiadukty czy tunele. Nad drogami budujemy przejścia dla zwierząt, a w rejonie tych przejść, a także wzdłuż dróg i linii kolejowych sadzimy zieleń naprowadzającą zwierzaki na bezpieczne miejsca. Z myślą o ptakach, które są nieodzownym elementem środowiska, zwiększamy widoczności ekranów akustycznych naklejając sylwetki ptaków, a planując nasze inwestycje przestrzegamy okresów lęgowych naszych skrzydlatych przyjaciół. Z ciekawostek, w naszym biurze budowy w Gliwicach opiekujemy się ślimakiem afrykańskim, który okazał się być nietrafionym prezentem. U nas swój domek ma zaledwie rok, ale nie wyobrażamy sobie już bez niego naszego gliwickiego zespołu”.

Oprócz wprowadzania niezbędnych narzędzi bezpieczeństwa podczas prac, firma prowadzi dodatkowe akcje mające na celu polepszenie jakości życia zwierzaków.

„Na terenie naszych zakładów – kopalń i wytwórni – dbamy o bioróżnorodność. Na drzewach wieszamy domki dla owadów, budki lęgowe dla ptaków oraz karmniki. Obok stawiamy ule dla pszczół i oznakowujemy kopce mrówek – jeden z takich kopców znajduje się przy naszej kopalni w Zarębie, gdzie mamy mrowisko mrówki rudnicy.

W naszej wytwórni w Szczecinie opiekujemy się żółwiem, który ze względu na przeprowadzkę poprzedniego właściciela stracił dom. Niedawno ogłosiliśmy wśród naszych pracowników konkurs na imię dla żółwia, zatem już wkrótce będziemy mogli wyjawić godność naszego uroczego gada”.

Dziękujemy Eurovia Polska za przesłane zdjęcia i podzielenie się z nami informacjami o tych niezwykle świadomych i prozwierzęcych akcjach. Mamy nadzieję, że każda firma, która wpływa na środowisko naturalne będzie tak symbiotyczna względem zwierzaków.