Czy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych finansuje benefit pracowniczy dla posiadaczy psów i kotów?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od lat służy wsparciem dla pracowników, oferując różnorodne świadczenia socjalne, wspierające codzienne życie. Dla tych, którzy mają w domu psy i koty istotną pomocą byłby benefit na ich utrzymanie. Właśnie dlatego wielu pracodawców zastanawia się, czy Fundusz może pokryć koszty związane z utrzymaniem czworonożnych pupili?

Ta kwestia nie doczekała się do tej pory zbyt wielu komentarzy lub orzeczeń, dlatego poprosiliśmy o interpretację oraz opinię przepisów renomowaną kancelarię radców prawnych. Finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu świadczeń dla zwierząt domowych pracownika nie była do tej pory w literaturze lub orzecznictwie przedmiotem szerszych analiz. Z tego powodu poszczególne interpretacje przepisów mogą się różnić od tych przedstawionych poniżej.

Jakie benefity może finansować pracodawca z ZFŚS?

Fundusz może finansować tylko i wyłącznie działalność socjalną określoną w ustawie. Art. 2 pkt. 1 Ustawy ZFŚS określa ją jako:

usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową”.

Ta lista stanowi katalog zamknięty wskazujący poszczególne obszary tematyczne, a nie konkretne formy działalności socjalnej.

Duże znaczenie ma tu regulamin Funduszu przyjęty w każdej firmie. To on określa, na jakie dokładnie cele można przeznaczać środki. Muszą się w nim znaleźć zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczania środków. Jeśli w regulaminie znajdzie się zapis o możliwości wsparcia pracowników w opiece nad zwierzętami domowymi, teoretycznie Fundusz może pokryć takie koszty.

Jakie warunki musi spełnić świadczenie dla właścicieli psów i kotów?

Nawet jeśli opieka nad zwierzętami domowymi nie jest standardowo ujęta jako „usługi na rzecz różnych form wypoczynku”, „usługi na rzecz działalności kulturalno-oświatowej”, „usługi na rzecz działalności sportowo-rekreacyjnej”, „usługi na rzecz opieki nad dziećmi” ani „pomoc na cele mieszkaniowe”, może być zakwalifikowana jako „udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej”.

Istnieje utrwalona praktyka nabywania przez pracodawców różnych rzeczy lub finansowania ich zakupu. Ich celem jest zaspokojenie różnych potrzeb pracownika związanych z jego gospodarstwem domowym, w tym również zwierzętami domowymi. Powszechnie akceptuje się zakupienie ze środków z Funduszu paczek świątecznych „z uwagi na zwiększone wydatki w okresie świątecznym” czy sfinansowanie wnioskowanych przez pracownika rzeczy, związanych z jego aktualną sytuacją.

Dofinansowanie utrzymania psa i kota jako udzielenie pomocy materialnej

W związku z powyższym pracodawca może zdecydować się na zakup usług związanych z utrzymaniem psa i kota jako element pomocy materialnej. Będzie to wówczas pomoc odpowiadająca konkretnym potrzebom pracownika, a nie odgórna decyzja pracodawcy, jak w przypadku paczek świątecznych.

Pies i kot są częścią szeroko pojętego gospodarstwa domowego pracownika. Przynależą do niego osobiście, a ich utrzymanie jest jednocześnie obowiązkiem i osobistą potrzebą pracownika. Zgodnie z tą interpretacją powinno dopuścić się możliwość dofinansowania pomocy materialnej (np. karmy dla zwierzęcia domowego) oraz podstawowych usług związanych z jego utrzymaniem (np. szczepienia czy wizyty u weterynarza).

Bony i vouchery na opiekę nad zwierzętami z ZFŚS

Bony i vouchery są często wykorzystywaną formą świadczeń socjalnych. W przypadku właścicieli zwierząt mogą one umożliwić zakup karmy czy pokrycie kosztów wizyty u weterynarza. Jednak i tu istnieje pewna niejasność co do interpretacji prawnej takich świadczeń.

Te świadczenia są trudne do jednoznacznej interpretacji i doczekały się licznych komentarzy, które nie zawsze są zgodne ze sobą. Wątpliwości budzi w szczególności ich jednoznaczna kwalifikacja jako pomoc rzeczowa lub finansowa ze względu na brak jednolitej definicji bonów i voucherów.

Finansowanie świadczeń z funduszu musi być zgodne z dwoma zasadami:

  1. działalnością socjalną mogą być jedynie działania podejmowane w interesie pracowników, a nie pracodawcy;
  2. pracodawca powinien uzależnić przyznanie świadczenia i jego wysokość od sytuacji socjalnej pracownika.

Choć Fundusz ZFŚS nie definiuje bezpośrednio opieki nad zwierzętami jako standardowego benefitu, istnieje szansa na wsparcie w tej dziedzinie, jeśli jest ono zgodne z ogólnymi zasadami działania Funduszu oraz zależne od indywidualnej sytuacji pracownika.

Źródło: Adobe Stock (licencja na zdjęcie)

Benefit pracowniczy PETHELP

Atrakcyjne benefity pracownicze pomagają pozyskać i utrzymać w firmie kluczowe talenty. Pakiet weterynaryjny PETHELP to niezwykle przydatna usługa dla pracowników mających psy i koty. Można ją porównać do ubezpieczenia dla domowników – również oferuje spokój ducha i pewność, że futrzani pupile otrzymają najlepszą możliwą opiekę. Sprawdź, w jaki sposób możesz wesprzeć potrzeby pracowników.

Pełną treść opinii prawnej znajdziesz tutaj -> LINK do opinii prawnej.