Posiadanie psa to nie tylko radość z obecności oddanego towarzysza, ale przede wszystkim ogromna odpowiedzialność. Właściciel czworonoga powinien być świadomy, że jego pupil, choć zazwyczaj nastawiony przyjacielsko do świata, może spowodować poważne szkody – zniszczenie mienia czy pogryzienie innego czworonoga lub człowieka. Sprawdź, dlaczego warto mieć ubezpieczenie OC dla psa.

Ubezpieczenie dla zwierząt chroni właściciela przed odpowiedzialnością cywilną w przypadku nieupilnowania psa. Nieprzyjemne sytuacje mogą się zdarzyć nawet dobrze wychowanym czworonogom. Twój dotychczas grzeczny wyżeł może zrobić podkop pod płotem i udać się na poszukiwanie zwierzyny, niszcząc po drodze ogródek sąsiada, a spokojny labrador, na skutek mocno stresującej sytuacji, poważnie zranić yorka, do tej pory najlepszego towarzysza zabawy.

Zniszczenie mienia przez psa

Zniszczenia mienia przez psy dotyczy najczęściej uszkodzeń ogrodzeń, ubrań, mebli ogrodowych, rowerów czy samochodów. Takie sytuacje mają miejsce przeważnie, gdy psy są pozostawione same sobie lub gdy uciekną z ogrodu czy podczas spaceru.

Zachowania destrukcyjne mają najczęściej podłoże w sytuacji stresowej. Zwierzę nie wie, jak się zachować, więc aby się uspokoić gryzie i kopie. Jeśli Twój pies zniszczy mienie innej osoby, możesz zostać pociągnięty do pokrycia kosztów naprawienia szkody i odszkodowania, nawet jeśli nie było Cię na miejscu zdarzenia.

Pogryzienie przez psa – konsekwencje prawne

W Polsce odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez psa reguluje Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 431 właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę jest zobowiązana do naprawienia szkody powstałej w wyniku jego zachowania. W przypadku pogryzienia przez psa dotyczy to przede wszystkim pokrycie kosztów leczenia, a także zadośćuczynienie za ból i cierpienie ofiary.

Suma taka może wynieść kilkadziesiąt tysięcy złotych (lub nawet więcej), ponieważ obejmuje m.in.:

  • zwrot nakładów na leczenie, środki opatrunkowe i rehabilitację,
  • odszkodowanie za zniszczone mienie,
  • zwrot kosztów wizyt lekarskich i dojazdów,
  • odszkodowanie za pomniejszone wynagrodzenie podczas przebywania na zwolnieniu.

Jeśli atak psa był wynikiem niedbalstwa, np. braku odpowiedniego zabezpieczenia, właściciel prawdopodobnie zostanie oskarżony o spowodowanie szkody z nieostrożności. W skrajnych przypadkach, gdy pogryzienie prowadzi do poważnych obrażeń lub śmierci, opiekun psa może ponieść karę za przestępstwo, co wiąże się z ryzykiem surowych kar, włącznie z pozbawieniem wolności.

Jak często dochodzi do pogryzienia przez psa w Polsce?

Zgodnie z danymi zebranymi przez Gazetę Wyborczą na świecie ofiarą pogryzienia przez psy pada 10 mln ludzi rocznie. W Polsce zdarza się około 13 pogryzień na 1000 mieszkańców. Ta liczba jest prawdopodobnie nieco wyższa, ponieważ nie wszystkie przypadki są zgłaszane. Nie są prowadzone oficjalne statystyki na ten temat. Z policyjnych zgłoszeń wynika, że do wypadków dochodzi częściej w miastach niż na wsiach, a najczęstszymi ofiarami są dzieci.

Portal Grzeczni Podopieczni ustalił, że zazwyczaj sprawcami pogryzień są psy domowe i gospodarskie. Ofiary aż w 75% stanowią rodzina bądź znajomi właściciela. Ryzyko śmierci jest bardzo nikłe i wynosi zaledwie 1 do 112 400 przypadków. Dla porównania szanse na poniesienie śmierci w wyniku raka lub chorób serca to 1 na 7 przypadków, a w wypadku jako pieszy – 1 na 647. Nieliczne zgony po ataku zwierzęcia występują zazwyczaj w wyniku krwotoku.

Największym problemem jest siła nacisku szczęk psa, która wynosi od kilkudziesięciu do nawet ponad 200 kilogramów. Zwierzę może uszkodzić ważne nerwy, pozbawiając możliwości używania ręki lub nogi, a także trwale oszpecić człowieka. W aż 30% zdarzeń dochodzi do zakażenia przez florę bakteryjną jamy ustnej psa, co prowadzi do powikłań. Poważne ryzyko stanowi również zagrożenie wścieklizną.

Co zrobić, gdy pies kogoś pogryzie?

Jeśli Twój pies pogryzie człowieka, skup się na odizolowaniu zwierzęcia i udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu. W poważniejszej sytuacji wezwij pomoc medyczną. Przedstaw zaświadczenie o szczepieniu na wściekliznę i informacje dotyczące stanu zdrowia psa. Zachowaj spokój i poczekaj do przyjazdu policji, jeśli ofiara wypadku zdecyduje się na ten krok.

Po zdarzeniu skontaktuj się z ubezpieczycielem, zgłaszając szkodę. Jeśli nie masz ubezpieczenia, może okazać się konieczne pokrycie odszkodowania z własnej kieszeni. W całej sytuacji nie zapominaj o psie – zadbaj o niego, nie krzycz i nie karaj go – on jest już wystarczająco zestresowany. Do powrotu do normalności będzie konieczna konsultacja z behawiorystą. Specjalista pozwoli Ci poznać przyczynę wypadku i zmniejszyć ryzyko jego wystąpienia w przyszłości.

Jeśli wypadek wydarzył się na skutek nieupilnowania zwierzęcia, podejmij odpowiednie kroki. Zabezpiecz dodatkowo teren posesji, zmień smycz, zrezygnuj z wyprowadzania niesłuchającego się psa luzem lub przyzwyczaj go do noszenia kagańca.

 

Jak zapobiec konsekwencjom złego zachowania psa?

Odpowiednie wychowanie psa i możliwość sprawowania nad nim kontroli to podstawa. W wyniku nieprzewidzianych wydarzeń te działania mogą nie wystarczyć. Zabezpiecz się przed poważnymi konsekwencjami, wykupując ubezpieczenie OC dla właściciela psa. Obejmuje ono szkody wyrządzone przez zwierzę zarówno wobec mienia, jak i osób trzecich. Niewielka miesięczna opłata za polisę ochroni Twoje finanse przed potencjalnie wysokimi roszczeniami, jeśli dojdzie do niefortunnego wypadku. Nie ryzykuj – sprawdź dostępne opcje.