fbpx

Program wspierania adopcji

Oferta dla schronisk i fundacji

Błędne koło

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do obowiązków urzędu gminy. W związku z tym, to właśnie gminy ponoszą główny ciężar ich wyłapywania, ponoszą ogromne koszty związane z utrzymaniem schronisk.

Proponujemy Państwu wybór korzystniejszego rozwiązania, dzięki któremu obciążenie finansowe gminy ponoszone z tytułu odpowiedzialności za bezdomne zwierzęta ulegnie znacznemu zmniejszeniu. Pozwoli to na trwałe rozwiązanie problemu, poprzez promocję adopcji.

Section backgorund
Section background

Eliminacja barier związanych z adopcją

Trzeba działać na przyczynę oraz ułatwić proces adopcji.

Na podstawie przeprowadzonych ankiet, największą barierą w zakresie adopcji jest czynnik finansowy. Dotyczy on obawy o ewentualne koszty leczenia weterynaryjnego adoptowanego psa czy kota.

Współpraca z Pethelp polega na pokryciu ewentualnych kosztów opieki weterynaryjnej dla adoptowanego zwierzęcia.

Section background

Mniejsze wydatki na opiekę

Jeżeli zwierzę zachoruje w schronisku to i tak koszty leczenia ponoszone są przez gminę.

W proponowanym przez Pethelp modelu, to gmina pokrywa ewentualne koszty leczenia, przez określony czas od momentu adopcji.

Brak ryzyka

Współpraca z Pethelp dla gminy to szansa na eliminację bariery w zakresie adopcji bez ponoszenia ryzyka.

Section background Section background Section background
Section background
Section background
section background

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani trwałym, skutecznym i sprawdzonym rozwiązaniem problemu bezdomności zwierząt, a jednocześnie chęcią ograniczenia wydatków w swojej gminie to prosimy o kontakt. Chętnie pomożemy w rozwiązaniu tego problemu, nie pobierając za to żadnych pieniędzy.