Formularz rejestracyjny placówki

Dane placówki

Podstawowe dane placówki.

Imię właściciela lecznicy

Nazwisko właściciela lecznicy

Ulica i numer budynku placówki

Miasto placówki

Kod pocztowy placówki

Numer telefonu kontaktowego

Adres e-mail do kontaktu oraz logowania do panelu

NIP placówki weterynaryjnej

Numer konta bankowego do rozliczeń

Opcjonalna nazwa firmy do rozliczeń, domyślnie będzie to nazwa placówki

Cennik

Cennik usług weterynaryjnych dostępnych w pakietach PETHELP na podstawie którego następuje rozliczenie z placówką.
Uzupełnienie cennika nie jest wymagane na tym etapie rejestracji.

Nazwa usługi Cena placówki (brutto zł)
Wizyta w przypadku choroby
Czipowanie (mikroczip i wpisanie do bazy)
Wizyta kontrolna
Profilaktyczny przegląd zdrowia
Badanie moczu podstawowe
Badanie moczu ogólne
Badanie krwi podstawowe
Badanie krwi rozszerzone
Flotacja - badanie kału
USG jamy brzusznej
RTG (3 projekcje)
Opis RTG
Przycięcie pazurów
Toaleta gruczołów okołoodbytowych
Szczepienie przeciwko wściekliźnie
Szczepienie na podstawowe choroby zakaźne - pies
Szczepienie kaszel kenelowy
Szczepienie na podstawowe choroby zakaźne - kot

Warunki współpracy

Najważniejsze informacje dotyczące współpracy

1. Zwrot środków za wykonane usługi odbywać się będzie na podstawie zbiorczej noty księgowej, z 7-dniowym terminem płatności.

2. Nota księgowa będzie wystawiana każdego pierwszego dnia miesiąca, za cały poprzedzający miesiąc.

3. Wartość zrealizowanych świadczeń jest widoczna na bieżąco w panelu lekarza w zakładce rozliczenia.

4. Jeśli pacjent wymaga leczenia nie objętego pakietem, to rozliczenie odbywa się bezpośrednio pomiędzy klientem, a lekarzem - poza PETHELP.

5. Współpraca nie wiąże się z żadnymi kosztami dla lekarzy.

6. Placówka wyraża zgodę na umieszczenie wizytówki na stronie PETHELP z danymi kontaktowymi na liście placówek współpracujących.

7. Współpraca zawierana jest na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia w dowolnym momencie z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

8. Placówka otrzymuje dostęp do panelu lekarza PETHELP lub modułu PETHELP w Klinice XP, gdzie należy wprowadzać wizyty pacjentów oraz za pośrednictwem którego generowane będą noty księgowe.

9. Pethelp nie ma dostępu do danych Państwa klientów/pacjentów w Klinice XP.

Akceptacja warunków