Formularz rejestracyjny placówki

Dane placówki

Podstawowe dane placówki.

Imię właściciela lecznicy

Nazwisko właściciela lecznicy

Ulica i numer budynku placówki

Miasto placówki

Kod pocztowy placówki

Numer telefonu kontaktowego

Adres e-mail do kontaktu oraz logowania do panelu

NIP placówki weterynaryjnej

Numer konta bankowego do rozliczeń

Dane firmowe do rozliczeń

Proszę uzupełnić jeśli dane do rozliczeń są inne niż dane placówki.

Nazwa firmy jeśli jest inna niż nazwa placówki

Na ten adres będą wysyłane rozliczenia

Ulica i numer siedziby firmy

Miasto siedziby firmy

Kod pocztowy siedziby firmy

Warunki współpracy

Najważniejsze informacje dotyczące współpracy

1. Zwrot środków za wykonane usługi odbywać się będzie na podstawie zbiorczej noty księgowej, z 7-dniowym terminem płatności.

2. Nota księgowa będzie wystawiana każdego pierwszego dnia miesiąca, za cały poprzedzający miesiąc.

3. Wartość zrealizowanych świadczeń jest widoczna na bieżąco w panelu lekarza w zakładce rozliczenia.

4. Jeśli pacjent wymaga leczenia nie objętego pakietem, to rozliczenie odbywa się bezpośrednio pomiędzy klientem, a lekarzem - poza PETHELP.

5. Współpraca nie wiąże się z żadnymi kosztami dla lekarzy.

6. Placówka wyraża zgodę na umieszczenie wizytówki na stronie PETHELP z danymi kontaktowymi na liście placówek współpracujących.

7. Współpraca zawierana jest na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia w dowolnym momencie z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

8. Placówka otrzymuje dostęp do panelu lekarza PETHELP lub modułu PETHELP w Klinice XP, gdzie należy wprowadzać wizyty pacjentów oraz za pośrednictwem którego generowane będą noty księgowe.

9. Pethelp nie ma dostępu do danych Państwa klientów/pacjentów w Klinice XP.

Akceptacja warunków